Krokodilli Kapitali eesmärk on tagada
inimese, looduse ja ühiskonna harmooniline ja jätkusuutlik kooselu.

Tegeleme uurimistöö ning strateegilise väärtusloomega
meile olulistes valdkondades:
inimese tervis, oskused ja võimed,
optimaalne ressursikasutus,
ökosüsteemide mitmekesisuse tagamine,
demokraatliku debati ja infosümmeetria tagamine.

Investeerime inimesele ja keskkonnale kasulikke tehnoloogiaid ja teenuseid arendavatesse ettevõtetesse, et kindlustada kohapealne tarkus ja võimekus tagada inimesele muutuvas maailmas jätkusuutlikuks eluks ja kohanemiseks vajalikke oskusi ja ressursse.