Krokodilli Kapitali missiooniks on tagada
inimese, looduse ja ühiskonna harmooniline kooselu.

Tegeleme uurimistöö ning strateegilise väärtusloomega
meile olulistes valdkondades:
inimese tervis, oskused ja võimed,
optimaalne ressursikasutus,
infosümmeetria tagamine ühiskonnas.

Panustame inimesele ja keskkonnale kasulikke tehnoloogiaid ja teenuseid arendavatesse ettevõtmistesse, et kindlustada võimekus jätkusuutlikuks eluks ja kohanemiseks muutuvas maailmas.